W przypadku kolizji najpierw prosimy o kontakt telefoniczny z naszą wypożyczalnią. Jeśli wypadek spowodowany jest z winy wynajmującego wówczas jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie.